Oppiva-uutiset

Mitä uutta oppi­misen ja sen kehit­tä­misen ken­tässä tapahtuu?
Lue, seuraa ja ehdota aihetta!

 

OPPIVA-verkosto Educassa 26.-27.1.2024

Tule ver­kos­toi­tumaan Educaan OPPIVA-ver­­­koston stän­dille 6d90!  OPPIVA-ver­­kosto Educan osas­tolla 6d90 OPPIVA-ver­­­kos­­­tolla on Educa-tapah­­­tu­­­massa oma osasto 6d90. Tule ver­kos­toi­tumaan ja vaih­tamaan kuu­lu­misia! Pääset myös vai­kut­tamaan opetus- ja kasvatusalan

Yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisiä verkkokoulutuksia opettajille lukuvuonna 2023-2024 

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuksen tee­mojen parissa. Ter­ve­tuloa mukaan! Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu Minecraftissa syksyllä 2023 

Tule mukaan Suomen ener­gia­viisain koulu -kil­pailuun syk­syllä 2023!  Hei opettaja! Suomen ener­gia­viisain koulu -kisa Minec­raf­tissa! Syys­lu­ku­kau­delle on luvassa koko Suomen laa­juista ener­gia­vii­saus­ki­sailua – ennen näke­mät­tö­mällä tavalla

PERUTTU ukkosmyrskyn vuoksi: OPPIVA-verkosto mukana SuomiAreenassa 27.6.2023

OPPIVA-ver­­­kosto on mukana Suo­­­miA­­­reena-tapah­­­tu­­­massa tiis­taina 27.6.2023 klo 18.00-18.45 Porin kau­pun­gin­talon pihan lavalla. Laita ajan­kohta kalen­te­riisi! Kes­kustelu peruttu ukkos­myrskyn takia OPPIVA-ver­­­koston kes­kustelu jou­duttiin vali­tet­ta­vasti perumaan Porissa olleen ukkosmyrskyn