Oppiva-uutiset

Mitä uutta oppi­misen ja sen kehit­tä­misen ken­tässä tapahtuu?
Lue, seuraa ja ehdota aihetta!

 

Yhtenäisyys tasoittaa peruskoulun oppilaan polkua 

Yhte­näi­sempi perus­koulu -teos (2024) avaa roh­keita ja kes­täviä koulun kehit­tä­misen rat­kaisuja eri puo­lilta Suomea.  OPPIVA-ver­­­kosto jär­jesti ver­kos­tonsa sivistys- ja ope­tus­toimen joh­dolle Mer­ki­tys­matkan vuosina 2022–2023, kun

OPPIVA-verkosto Educassa 26.-27.1.2024

Tule ver­kos­toi­tumaan Educaan OPPIVA-ver­­­koston stän­dille 6d90!  OPPIVA-ver­­kosto Educan osas­tolla 6d90 OPPIVA-ver­­­kos­­­tolla on Educa-tapah­­­tu­­­massa oma osasto 6d90. Tule ver­kos­toi­tumaan ja vaih­tamaan kuu­lu­misia! Pääset myös vai­kut­tamaan opetus- ja kasvatusalan

Yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisiä verkkokoulutuksia opettajille lukuvuonna 2023-2024 

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuksen tee­mojen parissa. Ter­ve­tuloa mukaan! Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja