Ota yhteys oppimisen kehittäjiin omassa kunnassasi

OPPIVA-ver­kosto on 34 kunnan yhteinen ver­kosto, jossa kehi­tämme ope­tusta, oppi­mista, suo­ma­laista koulua ja var­hais­kas­va­tusta valtakunnallisesti.

Vuonna 2024 ver­kos­tossa ovat mukana Espoo, Heinola, Hel­sinki, Hämeen­linna, Joensuu, Kan­gasala, Kau­niainen, Kerava, Kirk­ko­nummi, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lap­peen­ranta, Lem­päälä, Lohja, Mikkeli, Mäntsälä, Nokia, Nur­mi­järvi, Orivesi, Oulu, Pirkkala, Raahe, Rova­niemi, Sipoo, Sodankylä, Tampere, Turku, Tuusula, Val­kea­koski, Vantaa, Vesi­lahti ja Äänekoski.

Vuosina 2024-2025 ver­koston puheen­joh­tajana toimii Tam­pereen kaupunki. 

Kun haluat kuulla lisää ver­koston työstä, tilaa uutis­kir­jeemme tai ota yhteys oman kuntasi yhteys­hen­ki­löihin tai OPPIVA-ver­koston kehi­tys­pääl­likkö Tarja Tuomaiseen.

Oman kuntasi yhteys­hen­kilöt löydät täältä:

Kuntien sivis­tys­joh­tajat tai muut yhteys­hen­kilöt OPPIVA-ver­koston neu­vot­te­lu­kun­nassa.

Kuntien yhteys­hen­kilöt OPPIVA-ver­koston edus­ta­jis­tossa

Ver­koston Kehi­tys­nyrkki.

Ollaan yhteydessä!

Kehityspäällikkö, Tarja Tuomainen.

Tarja Tuomainen

OPPIVA-ver­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö / Edita Oppiminen

KRISTIINA JÄRVELÄ

Perus­o­pe­tuksen johtaja, Tampere

HARRI JURVELA

Kehit­tä­mis­pääl­likkö, Tampere