Oppiva-blogi

OPPIVA-ver­koston aktiivit, osal­lis­tujat ja yhteis­työ­kump­panit kir­joit­tavat täällä oppi­misen muu­tok­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Mistä sinä haluaisit kir­joittaa tai kenen aja­tuksia haluaisit lukea? Ota yhteys ja ehdota!