Mitä siellä koulussa oikein tapahtuu? - Tutustu Kou​lu​koulu​.fi -verkkokurssiin

Ajankohta

6.5.2021 klo 18.00-18.45

Paikka

Webi­naari

Perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille: Tutustu Kou​lu​koulu​.fi -verkkokurssiin

 

Perus­kou­lu­laisen tai tulevan kou­lu­laisen huoltaja, muis­tatko vielä, mitä kou­lussa tehtiin omina kouluaikoinasi?Koulussa ei ole enää ihan samanlaista.

Kou​lu​koulu​.fi -verk­ko­kurssi on tehty van­hem­mille ja huol­ta­jille. Se auttaa pää­semään kär­ryille koulun nyky­ar­jesta, toi­min­ta­ta­voista ja tavoitteista. 

Tule kuu­lolle lyhyeen verk­koinfoon, niin tiedät mistä on kyse! 

Kou­lu­koulua esit­telee tilai­suu­dessa Van­hem­pain­liiton toi­min­nan­johtaja Ulla Siimes. Kuu­lemme myös perus­kou­lui­käisen lapsen huol­tajan, Jutta Toi­vasen, koke­muksia verkkokurssista. 

Kou​lu​koulu​.fi on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Sen ovat toteut­taneet Edita yhteis­työssä Van­hem­pain­liiton ja Suomen Reh­to­reiden kanssa, Ope­tus­hal­li­tuksen rahoi­tuk­sella. Tutustu Kou­lu­kouluun täällä!

Huom! Oma tilaisuus myös opet­ta­jille ja reh­to­reille! Katso lisä­tiedot.