Webinaari: Päättöarvioinnin kriteerit tutuiksi ja käyttöön

Ajankohta

21.03.2022

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Pauliina Kanervo

Tervetuloa Päättöarvioinnin kriteerit tutuiksi ja käyttöön -webinaariin!

 

Webi­naa­rissa tutus­tutaan siihen, kuinka Oulun kau­pun­gissa on avattu päät­tö­ar­vioinnin kri­tee­reitä opet­tajan ja oppilaan näkö­kul­mista. Ilta­päivän aikana käydään läpi tar­kemmin A1-englannin kri­tee­ristöä, mutta annetaan myös esi­merkkejä muista oppiaineista.

Kou­lut­tajana toimii laa­tu­pääl­likkö Pau­liina Kanervo Oulun kau­pungin sivistys- ja kulttuuripalveluista. 

 

Ilmoittaudu mukaan: 

https://​tapah​tumat​.edita​.fi/​o​p​p​i​v​a​-​p​a​a​t​t​o​a​r​v​i​o​i​n​n​i​n​-​k​r​i​t​e​e​rit