Taito tehdä hyvää -webinaari

Ajankohta
05.11.2020
2:30 pm - 4:30 pm

Paikka
Webinaari


Frank Martelan (hyvän elämän tutkija) mukaan Ihmisen neljä psykologista perustarvetta ovat vapaaehtoisuus, kyky toimia ja läheisyys ja hyväntekeminen. Martelan ja Richard M. Ryanin tutkimukset osoittivat, että hyväntekemisellä on itsenäinen vaikutus ihmisen psykologisen hyvinvointiin ja elämän kokemiseen merkitykselliseksi.

”Kokemus siitä, että pystyy tekemään jotain hyvää, aktivoi [aivoissa] mielihyväalueita. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun henkilö lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen”, Martela selittää.

Tutkijat tarkastelivat neljässä erillisessä tutkimuksessa hyväntekemisen vaikutusta hyvinvointiin ja tulos oli kaikissa sama: usein paras tapa lisätä omaa onnellisuutta on tehdä joku toinen onnellisemmaksi.

Yhteiskunnassa samaan aikaan puhutaan yhä enemmän tunnetaidoista ja siitä, että empatiataidoilla on yhä merkittävämpi asema työyhteisöissä ja että niitä edellytetään meiltä yhä enemmän.

Kysymys meille opettajille kuuluukuukin, millä tavalla me voimme opettaa oppilaillemme niin hyväntekemisen taitoja kuin tunnetaitojakin? Laaja‐alaisen osaamisen taidoista L2 nostaa esiin vuorovaikutustaidot, L6 työelämäntaidot ja L7 osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän kehityksen rakentamisen.

Kutsumme sinut ja työkaverisi mukaan suunnittelemaan hyväntekemisen projektia oppilaiden kanssa. Koulutuksen ensimmäinen osio on toteutettu toukokuussa. Voit tulla mukaan, vaikka et ole osallistunut ensimmäiseen webinaariin.

Ohjelma 5.11. klo 14.30–16.30

Tervetuloa webinaariin / Tarja Tuomainen, Oppiva verkosto/Edita

Hyväntekemisen eettisiä periaatteita.

Case Peru / Oona Arnez
Oona Arnez on miehensä kanssa ollut perustamassa Perussa slummialueelle koulua. Ko koulussa työskentelee pääasiassa Eurooppalaisia opettajia. Oonalla on hyvä kokemus siitä, mitä on otettava huomioon, kun tehdään hyvää ‐ eettinen ja taidollinen näkökulma.

Mitä Hyvän tekeminen mahdollistaa?
Laajalaisen osaamisen taidot/ NPDL:n ydintaidot – taidot oppimisen keskiössä?
Harjoitus, millä tavalla taitoja olisi hyvä tuoda esille osana Hyvän tekemistä.

Mitä mahdollisuuksia on olemassa hyväntekemiseen ja miten voidaan hyödyntää koulussa jo olevia rakenteita?

  • oma luokka/oma koulu
  • oma kaupunki/ sen osa
  • Globaalit hankkeet
  • Suunnitellaan alustava projekti hyvätekemiselle

Mukana esimerkkejä toteutuksista

  • mille kohderyhmälle (oma luokka, koulu, asuinalue, kaupungin tai globaali‐näkökulma)

Vahvista osallistumisesi webinaariin ilmoittautumalla!