Kevään 2022 webinaarien tallenteet

Alta löydät linkit tal­len­teisiin kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tal­lenteet ovat kat­sot­ta­vissa 10.6.2022 asti. 

 

1. Miten koulu/​päiväkoti viestii muuttuvassa maailmassa?

Kou­lut­tajana Noora Jokinen

Päi­vä­kodin joh­tajat ja varhaiskasvattajat

Opet­tajat

Reh­torit

Ope­tuksen vas­tuu­hen­kilöt kunnissa

 

2. Arviointiosaamisen johtaminen perusopetuksessa

Kou­lut­tajana Päivi Pitkäranta

 

3. Arvioinnin näkyväksi tekeminen

Kou­lut­tajana Pau­liina Kanervo

 

4. Päättöarvioinnin kriteerit käyttöön 

Kou­lut­tajana Pau­liina Kanervo