Onko lukujärjestyksessä tilaa hyvinvoinnille? -webinaari

Ajankohta
16.09.2020
12:15 pm - 3:30 pm

Paikka
Webinaari, osallistuminen etäyhteydellä


Kenelle

Koulun ja varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, rehtorit ja päiväkotien johtajat, oppilashuollon henkilöstö, nuorisotyön henkilöstö, sivistyshallinnon asiantuntijat

Osallistujamäärä 300.

Ilmoittaudu webinaariin tästä!

Onko lukujärjestyksessä tilaa hyvinvoinnille?

Yhteisön ja yksilön hyvinvointi muuttuvassa kompleksisessa ympäristössä edellyttää ketterää toimintaa ja kokeilevaa kehittämistä. Hyvinvointityön muutos ennaltaehkäisevään työhön edesauttaa oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisön hyvinvointi kannattelee myös yksilön hyvinvointia.

Hyvinvointia tehdään yhdessä

Monitoimijuus on voimavara. Yhteisön jäsenet nähdään toimijoina, osaaminen lisääntyy yhdessä oppien. Työ on parhaimmillaan oppimisympäristö, jossa oppiminen lisää hyvinvointia. Koulutuksessa syvennetään henkilöstön ymmärrystä hyvinvoinnista yhteisön jäsenten yhteisenä asiana sekä toimia, jotka tukevat osaamisen kehittymistä.

Koulutusohjelman sisältö ja toteutus

Koulutustilaisuus on suunniteltu Kuopion ja Lahden kaupunkien yhteistyönä. Koulutustilaisuus koostuu kolmesta osiosta ja ne toteutetaan videoyhteyden välityksellä. Sähköisinä oppimisympäristöinä toimivat Zoom ja Innoduel.

Koulutuksen asiantuntijapuheenvuorot virittävät ajatukset hyvinvointityöhön Kuopiossa ja Lahdessa toteutettujen case -esimerkkien kautta – näkökulmia tuodaan esille niin kaupungin, yhteisön kuin yksilön toimijuuden tasoilta. Koulutuksessa toteutettavien työpajojen keskeisiä teemoja ovat ymmärryksen rakentaminen hyvinvoinnista ja käytännön teoista. Yhteisessä jakamisen tilassa oppiminen tapahtuu dialogissa, se elää osallistujien mukaan. Lopuksi syvennetään ymmärrystä hyvinvoinnista panelistien keskustelussa.

Ohjelma

klo 12.15 Koulutuksen avaus:

Jarno Bruun, Kuopion kaupunki

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROT:

Hyvinvointia tehdään yhdessä – Systeeminen muutos oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutuksessa

Johanna Saastamoinen, opetuksen palvelupäällikkö, Lahden kaupunki

Oma koulu – omat kaverit. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutuksessa kohti ketterämpää toimintaa ja kokeilevaa kehittämistä. Miten muutosta johdetaan monitasoisena kaupungin, alueen, koulun ja luokan samanaikaisesti etenevänä prosessina?

Koulu on enemmän – Työssä oppimalla lisää hyvinvointia

Tuula Koivukangas, tiimivalmentaja, Kuopion kaupunki ja Päivi Rimpiläinen, tiimivalmentaja, Kuopion kaupunki

Työ on parhaimmillaan hieno oppimisympäristö. Dialogisuus ja monitoimijaisuuden oppiminen vahvistavat koulun yhteisöllisyyttä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa arjen tekoina?

Yksin uupuu, yhdessä jaksaa – Osaamisen kehittäminen hyvinvointityössä

Liisa Kumpulainen, projektikoordinaattori, Lahden kaupunki

Kasvattajien ja opettajien työ pohjautuu vuorovaikutussuhteisiin lasten ja nuorten, vanhempien että yksikön henkilöstön välillä. Yksin pärjäämisen sijaan työn painopiste on muuttunut yhteisöllisempään suuntaan. Millaista osaamista tarvitsemme uudenlaiseen arjen työhön ja työn hallintaan?

klo 13.30 Taukohuonepajat:

Keskustelua pienryhmässä: Rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja ideoidaan käytännön tekoja otsikkoaiheesta.

Ajattelun kiteytykset tehdään Innoduel-yhteiskehittelyvälineen avulla.

klo 14.30 Paneelikeskustelu

Iltapäivän päätteeksi kuusi asiantuntijaa istahtaa kommenttidialogiin. Kuinka koulun arkeen (lukujärjestykseen) mahtuu koko yhteisön hyvinvoinnin oppiminen? Mitä koulun aikuisten oppiminen tuo lasten ja nuorten elämään?

Panelisteina Tomi Kiilakoski, Anneli Rautiainen, Ville Ahonen, Eija Kinnunen, Johanna Saastamoinen, Tuula Koivukangas

klo 15.30 Päivän yhteenveto ja päätös

*Oikeudet ohjelmamuutokseen pidätetään järjestäjän toimesta

Ilmoittaudu webinaariin tästä!