Näin OPPIVA-verkosto tuo oppimisen ammattilaiset kunnissa yhteen

OPPIVA-verkosto on 30 kunnan yhteinen verkosto, joka kehittää opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja varhaiskasvatusta valtakunnallisesti.

Verkosto perustettiin vuonna 2017 jatkamaan aiemman Oppimisen Pohjantähti -kumppanuusohjelman työtä. Molempien taustalla on kansainvälinen tutkimus- ja kehittämisohjelma New Pedagogies for Deep Learning, joka keskittyy oppimiseen, opetukseen, koulukulttuuriin sekä koulun ja opetustoimen johtamisen kehittämiseen.

Keitä OPPIVA-verkostossa on mukana? 

Vuonna 2020 verkostossa on mukana noin 30 suomalaista kuntaa. Kunnat ovat sitoutuneet aktiiviseen yhteiseen tekemiseen. Työhön osallistuvat kaikki verkoston kuntien koulut ja päiväkodit. Uusia kuntia hyväksytään mukaan puolivuosittain. 

Nyt mukana ovat Espoo, Heinola, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kangasala, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kouvola, Kuopio Lahti, Lappeenranta, Lempäälä, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Orivesi, Oulu, Pirkkala, Raahe, Sodankylä,Tampere, Turku, Vantaa, Vesilahti ja Äänekoski.

Verkoston puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden välein. Vuosina 2020-21 puheenjohtajana toimii Oulun kaupunki.  

Kuntien edustajat kokoontuvat säännöllisesti yhteen. Työkaluina ovat verkoston edustajisto,  neuvottelukunta ja “kehittämisnyrkki”. 

Edustajisto

 • Tuo verkostoon ammattilaisten osaamista eri kunnista sekä kuntien näkemyksiä oppimisen kehittämistarpeista 
 • Osallistuu koulutuksen ja opetuksen valtakunnallisiin kehittämisprosesseihin (mm. opetussuunnitelmat)
 • Kuntien yhteyshenkilöt eli edustajiston jäsenet kokoontuvat päivän mittaiseen työkokoukseen neljästi vuodessa

Tarkista täältä keneen voit olla yhteydessä omassa kunnassasi!

Neuvottelukunta

 • Päättää verkoston toimintasuunnitelmasta ja taloudesta sekä hyväksyy uudet jäsenkunnat 
 • Tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä mm. lausuntojen ja kannanottojen muodossa
 • Mukana edustaja jokaisesta verkoston kunnasta, yleensä sivistysjohtaja
 • Kokoontuu neljästi vuodessa

Tarkista täältä keneen voit olla yhteydessä omassa kunnassasi! 

Kehittämisnyrkki 

 • Valmistelee verkoston kokouksia ja ottaa vastuuta yhteisten prosessien edistämisestä
 • Rakentaa kuntien opetusalan toimijoille kestävää tapaa toimia yhdessä verkostona ja viemään verkoston hyödyt arkeen
 • Mukaa kuuden suurimman kunnan sekä Lahden ja Kuopion edustajat

Mitä OPPIVA-verkoston työllä tavoitellaan?

Kuntien yhteistyösopimuksessa verkoston tarkoitus on kirjattu näin: 

 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen systeeminen muutos siten, että muutos ja kehittäminen vastaa uusien opetussuunnitelmien edellyttämiä toimintakulttuurin periaatteita
 2. Luoda kunnissa samaan aikaan etenevää oppimisen kehittämistä siten, että oppilaan oma tapa oppia on keskiössä pedagogista toimintaa suunniteltaessa; löytää yhteisiä tapoja varmistaa oppimisen laatu ja koulutuksen tasa-arvo
 3. Verkostomainen työskentely. Mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet antamaan keskinäistä tukea tässä muutoksessa sekä jakamaan tietoa ja taitoa tavoitteen saavuttamisessa.