Muutosvalmentaja-koulutusohjelma rehtoreille ja päiväkodinjohtajille

OPPIVA-verkosto järjestää kuntien opetusalan ammattilaisille koulutuksia, kehittämispäiviä ja laajempia koulutusohjelmia.

Vuosina 2019–21 toteutamme myös Muutosvalmentaja-koulutusohjelmat rehtoreille ja päiväkodinjohtaijlle.

Muutosvalmentaja-koulutusohjelmien tavoitteena on kouluttaa ja valmentaa kokeneita kehittäjärehtoreita ja päiväkodinjohtajia muutosvalmentajiksi tukemaan oppimisen muutosta omissa työympäristöissään.

Koulutus vahvistaa johtamistaitoja sekä pedagogista ja ammatillista osaamista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta. Koulutusohjelma on osallistujille maksuton. Yhteen koulutusohjelmaan mahtuu mukaan 60 osallistujaa.

Muutosvalmentaja 2020–2021-koulutusohjelma käynnistyy webinaarilla 10.11.2020 klo 14.00-16.30.

Ilmoittaudu mukaan 31.10. mennessä! 

Kenelle koulutusohjelma soveltuu?

Kohderyhmänä ovat perusopetuksen ja lukion rehtorit sekä päiväkodinjohtajat. Harkinnan mukaan osallistujat voivat olla myös vara‐/apulaisjohtajia/rehtoreita.

Osallistujien tulee olla valmiita viemään toimintakulttuurin ja oppimisen uudistumista eteenpäin sekä toimimaan sparraajina toisille kouluille ja päiväkodeille opetuksen järjestäjien tukena OPPIVA-verkostossa.

Koulutusohjelman tavoitteet

Sparraajarehtorien ja ‐päiväkodinjohtajien valmentaminen ja valmennuksen mallintaminen osallistujien käyttöön. Prosessi antaa valmiudet valmentavaan työskentelyyn valtakunnan tasolla.

Koulutusohjelma tukee tasa‐arvoisen perusopetuksen tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen laatukriteerien toteutumista sekä LOPSiin valmistautumista valtakunnallisesti.

Laajuus ja toteutustapa

Muutosvalmentaja-koulutusohjelman toteutus on vahvasti osallistava. Koulutuksessa asetetaan yhdessä tavoitteita oppimisen ja toimintakulttuurin muutokselle kansallisten linjausten ja määräysten mukaisesti.

Osallistujat saavat vertaisryhmissä kokemuksen yhteistoiminnallisesta ja osallistavasta oppimisprosessista sekä dialogista. Koulutusohjelman tuloksena osallistujat saavat valmiudet ja työkalupakin valmentajan tehtävään myös verkossa.

Koulutusohjelman laajuus on yhdeksän koulutuspäivää (5 opintopistettä). Työskentely jakautuu seuraavasti:

  • Viisi lähipäivää
  • Yksi verkko-opetuspäivä
  • Kolme päivää työssä harjoittelua ja itsenäistä työskentelyä vertais‐ ja teemaryhmissä.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelmassa on viisi koulutusosiota, joiden teemat ovat seuraavat.

  1. Tasa-arvoisen peruskoulun / laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen tulevaisuus
  2. Muutoksen johtaminen ja työyhteisön peruselementit: koulun/päiväkodin visio ja strategia
  3. Pedagogisen johtajan roolitietoisuus ja taidot
  4. Muutosvalmentajan / sparraajana toimiminen
  5. Auditoinnin perusteet ja toteutusmalli kehittämisen ja jakamisen tueksi

Lue lisää koulutuksen sisällöistä (pdf)

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan on päättynyt.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Tarja Tuomainen
Kehityspäällikkö, OPPIVA-verkosto
040 860 2214
tarja.tuomainen@edita.fi