Apua arviointiin – voimaa verkostosta -kouluttajakoulutus

Koulutusprosessi käynnistyy yhteisellä webinaarilla 14.9.2020 klo 14.00–17.00. Muut koulutuspäivät (alustavat):

Lähipäivät: 7.10.2020, 11.11.2020, 12.2.2021, 2.3.2021, päätöspäivä viikko 33 (2021)

Webinaarit: 9.12.2020, 18.1.2021, 13.4.2021, 4.5.2021

Lähipäivät toteutetaan pääosin Helsingissä. Osa päivistä voidaan toteuttaa myös verkoston muissa kunnissa (Tampere, Kuopio ja Oulu).

Perusopetuksessa on meneillään oppimisen ja osaamisen arvioinnin kokonaisuudistus, jonka myötä halutaan selkiyttää arvioinnin kansallisia linjauksia, lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Apua arviointiin – voimaa verkostosta ‐kouluttajakoulutuksella luodaan valtakunnallista osaamista perusopetuksen arvioinnin ja opetushenkilöstön arviointiosaamisen tueksi.

Kouluttajakoulutuksella vahvistetaan osallistujien arviointiosaamista, kouluttajataitoja sekä luodaan valtakunnallinen arviointiosaajien verkosto. Koulutuksen aikana koulutettaville rakentuu työkalupakki ja materiaalia oman työn tueksi.

KOHDERYHMÄ

Oppiva‐verkoston kuntien nimeämät henkilöt, jotka haluavat kehittää omaa arviointiosaamistaan ja haluavat toimia arviointiosaajien verkostossa alueellisina vertaiskouluttajina.

TAVOITTEET

Kouluttajakoulutuksessa on tarkoituksena vahvistaa osallistujien arviointiosaamista ja kouluttajataitoja. Lisäksi tarkoituksena on luoda valtakunnallinen arviointiosaajien verkosto tukemaan opetussuunnitelman arviointiluvun ja kriteerien käyttöönottoa.

Koulutuksen aikana koulutettavat toimivat jo tukena oman alueensa osalta toisille opettajille. Toteutustapa Koulutuskokonaisuuteen sisältyy ennakkotehtävä, välitehtävät, lähipäivät ja multimodaaliset koulutusmateriaalit, joilla arvioinnin toimeenpanoa tuetaan valtakunnallisesti.

LAAJUUS

Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä

KOULUTUSPÄIVÄT

Koulutuspäivät rakentuvat siten, että niiden aikana

  • syvennetään arviointiosaamiseen liittyviä tietoja ‐ja taitoja
  • kehitetään vertaiskouluttajataitoja
  • harjoitellaan erilaisin toiminnallisin menetelmin vertaiskouluttamista
  • rakennetaan alueellisia verkostoja
  • harjoitellaan erilaisten arviointimenetelmien ja ‐työkalujen käyttöä.

TULOKSET

  • Suomeen syntyy vahva, valtakunnallinen arviointiosaajien verkosto tukemaan opetussuunnitelman arviointiluvun ja kriteerien käyttöönottoa
  • varmistetaan arvioinnin laadukas, yhdenvertainen toteutuminen sekä arvosanojen vertailukelpoisuus – arviointinormeja ja päättöarvioinnin kriteereitä tulkitaan valtakunnallisesti mahdollisimman samalla tavalla
  • laadukkaan arviointimateriaalin tuottaminen kunnille / kouluille

KOULUTUSOSIOT

1. TAITOJA VERTAISKOULUTTAMISEEN

Osion tavoitteena on vahvistaa kouluttajien arviointiosaamista, kehittää kouluttajataitoja ja osaamista kouluttajina ja saada aikaan yhtenäisiä arviointimateriaaleja, joiden avulla kuntien ja koulujen arviointityötä tuetaan ja yhdenmukaistetaan.

2. ARVIOINTIOSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Osiossa keskitytään perusopetuksen arvioinnin keskeisten käsitteiden avaamiseen niin, että arviointityötä tekevä opetushenkilöstö ymmärtää peruskäsitteet samalla tavalla.

3. SÄHKÖISTEN ARVIOINTIVÄLINEIDEN VALINTA JA KÄYTTÖ

Kouluttajakoulutuskokonaisuuteen osallistuvat saavat oman toimintansa kehittämiseen sähköisen ‐sovelluksen, jossa he itse altistuvat ”oppilaan rooliin” oppimisprosessissa. Käyttö suunnitellaan hyvin tukemaan koulutuskokonaisuuden aikana käytävää sisältöä.

4. LUODAAN VALTAKUNNALLINEN ARVIOINTISAAJIEN VERKOSTO!

Tuotetaan ja toteutetaan erilaisia materiaalikokonaisuuksia ja käytänteitä, jotka helpottavat perusopetuksen arviointiluvussa erityisesti täsmennettyjä osa‐alueita.

KOULUTTAJAT

Najat Ouakrim‐Soivio, Tarja Tuomainen ja Henri Karjalainen (Qridi)

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan on päättynyt.

Koulutukseen otetaan 50 henkilöä (verkoston isommista kunnista koulutukseen voi ilmoittautua 2 osallistujaa, pienemmistä 1 osallistuja).

LISÄTIETOJA OHJELMASTA

Tarja Tuomainen
kehityspäällikkö, OPPIVA‐verkosto
040 860 2214 tai tarja.tuomainen@edita.fi