Hyvän mielen taitomerkki: Iittalan yhtenäiskoulu, Hämeenlinna & Mieli ry.

04.02.2021 | Uutiset

Hyvän mielen taitomerkki on kaikille avoin sähköinen oppimateriaali mielenterveystaitojen vahvistamiseen peruskoulussa. Oppilaiden taidot karttuvat opetussuunnitelman mukaisesti mm. tunne-, kaveri- ja turvataidoissa sekä omien vahvuuksien löytämisessä ja arjen hallinnassa. Oppimateriaali koostuu tavoitteellisesta oppimispolusta, jossa opettajajohtoiset ja oppilaiden itsenäiset opiskeluosiot vuorottelevat.

Hyvän mielen taitomerkki koostuu neljästä ikäryhmäkohtaisesta ”kurssista”: 1.-2. luokkien, 3.-4. luokkien, 5.-6. luokkien ja yläkoulun taitomerkistä. Oppilaan saavutettua oppimistavoitteet opettaja myöntää hänelle kurssikohtaisen taitomerkin. Kaikkien tavoitteiden saavuttaminen koko peruskoulun ajalta oikeuttaa Hyvän mielen taitomerkkidiplomiin, jota nuori voi käyttää vaikka kesätöiden haussa. 

Taitoja harjaannutetaan seuraavissa mielenterveystaidoissa:

  1. Tunnetaidot
  2. Itsetuntemus ja vahvuudet
  3. Kaveritaidot
  4. Arvot ja asenteet
  5. Hyvä arki
  6. Turvallisin mielin kehossani
  7. Selviytymistaidot
  8. Unelmat ja luottamus elämään (7.-9. -luokille)

Opettajalle Hyvän mielen taitomerkki -kokonaisuus tarjoaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Mielenterveystaitojen oppimista tukee ikätasoon sopiva, innostava ja vuorovaikutteinen oppiaineisto. Toiminnalliset, koko luokan kanssa toteutettavat tehtävät ryhmäyttävät ja motivoivat. 3.-7. -luokkalaisille on tarjolla myös itsenäisesti tehtäviä osioita. Oppilaan itsearviointi tavoitteiden saavuttamisessa jäntevöittää oppimisprosessia.

Hyvän mielen taitomerkin idea ja suurin osa oppimistavoitteista kehitettiin Opetushallituksen rahoittamassa #paraskoulu -hankkeessa Hämeenlinnan Iittalan yhtenäiskoulussa. MIELI ry jatkoi kehittämistyötä yhdessä Iittalan yhtenäiskoulun kanssa ja laati sähköisen oppiaineiston, jonka avulla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Hämeenlinnan kaupunki palkitsi Iittalan yhtenäiskoulun kehittäjäryhmän Fiksua työtä Hämeenlinnassa -palkinnolla vuonna 2020. MIELI ry julkaisee Hyvän mielen taitomerkin alakoulun aineiston osalta kevään 2021 aikana ja yläkoulun osalta syksyllä 2021.

Video: Mikä on Hyvän mielen taitomerkki?