Viestintä kouluyhteisössämme – Kasakkamäen koulu, Lahti

07.01.2021 | Blogi

Voiko työyhteisön viestinnässä onnistua? Me uskomme, että voi. Työhyvinvointikyselyssä keväällä 2020 työyhteisömme arvioi viestinnän onnistumisen tuloksella 4,71/5. Vastuu onnistuneesta viestinnästä on aina myös vastaanottajalla. Vastuuttaminen, toimivat työkalut ja osaamisen tukeminen tekevät mestarin.

Kenet koulun viestinnän tulee tavoittaa?

Tavoitteenamme on oikea-aikainen, sisällöltään relevantti, arkea helpottava tiedonjakaminen ja aito mahdollisuus tuoda oma näkökulma esille kuormittamatta turhalla tiedolla. Esimerkiksi sähköpostiviestin selkeällä otsikoinnilla voi korostaa viestin keskeisiä sisältöjä. Näin kohderyhmä osaa perehtyä viestiin muita tarkemmin.

Yhdessä sovitut toimintatavat

Sovimme vuosittain elokuussa käytettävissä olevat viestinnän kanavat. Vaikka viestinnän väyliä on monia, yhdessä sopien ne muodostavat selkeän kokonaisuuden. Tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi laite- ja tilavaraukset voi tehdä ja tarkistaa Teamsin varauskalenterista.

Erot sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

Olemme erotelleet sisäisen- ja ulkoisen viestinnän vastuut.

Sisäisessä vietsinnässä sallimme enemmän vapauksia. Viestintä voi kuitenkin vahvistaa tai heikentää ilmapiiriä. Siksi viestin sävyllä ja sisällöllä on aina merkitystä.  Esimerkiksi kaikki kokouspöytäkirjat ja rehtorin viikkoviestit löytyvät  sähköpostijakelun lisäksi Teamsistä. Whatsappin ryhmissä hoituu niin kiireelliset kiinteistöön liittyvät asiat kuin tieto kaukalopallokisoissa menestymisessä. Jokainen viestii omaan vastuualueeseen liittyvät asiat.

Ulkoinen viestintämme on ohjatumpaa. Siinä aihealueita ovat turvallisuus (mm. korona- ohjeita), tapahtumat, kannanotot ja yleiset asiat. Välitämme aina koulun arvoja viestiessämme. Omat opettajat viestivät omien oppilaiden koteihin. Rehtori vastaa pääosin koko koulun ulkoisesta viestinnästä. Esimerkiksi huoltajille lähtee kuukausitiedote Wilmassa. Facebookissa  luomme positiivista imagoa koulullemme kuvin ja sanoin.

Miten alaistaidot ja itsensä johtaminen liittyvät viestintään?

Tulevaisuustutkimus puhuu paljon itsensä johtamisen taidosta tulevaisuustaitona (esim. OPH Osaaminen 2035).  Mitä teen tiedolla mitä vastaanotan? Miten itse viestin; viestin sävy, sisältö, olenko minä vai me? Sitoudunko, perehdynkö, vaikuttaako saatu tieto toimintatapoihini?

Tuemme itsensä johtamisen vahvistumista seuraavasti:

  • sovimme selkeät toimintatavat ja tekniset alustat
  • tuemme  henkilöstön teknistä osaamista mm. omissa Pedakahviloissa
  • viestintämme on säännöllistä
  • työskentelemme yhteisopettajuusmallissa ja kollegan tuki auttaa
  • yhdessä laatimamme vuosikello auttaa kokonaisuuden hallinnassa ja ennakoinnissa
  • Lahdessa työntekijöillä on hyvät viestinnän välineet

 

Koulumme voitti Lahden kaupungin työelämän kehittämispalkinnon 2020 onnistuneella ja osallistavalla viestinnällä.

 

Lotta Hagström

Lotta Hagström

rehtori, Kasakkamäen koulu, Lahti