On rikkautta oppia yhdessä! – OPPIVA-verkoston vuosi 2020

04.12.2020 | Blogi

Uudistuneiden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotosta on nyt vierähtänyt tovi. Kunnissa tehdään paljon hyvää pedagogiikan kehittämiseksi. Uuden oppimiskäsityksen haltuunotto ja toimintakulttuurin kehittäminen oppivana yhteisönä jatkuu edelleen. Ehdottomana suolana tässä opetussuunnitelmien mukaisen oppimisen kehittämisessä on ollut jakaa kokemuksia OPPIVA -verkoston kuntien kanssa. Kasvatus, opetus ja koulutus kehittyy yhdessä tekemällä. Mitä kaikkea OPPIVA -verkoston vuoteen 2020 on sisältynyt?

Pedagogiikan uudistaminen opetussuunnitelmien oppimiskäsityksen mukaisesti haastaa meitä muuttamaan koulutusjärjestelmäämme. Ymmärrys siitä, ettemme vain valmistaudu tulevaisuuden muutoksiin, vaan osallistumme tulevaisuuden toteuttamiseen, antaa meille mahdollisuuksia ymmärtää ja oppia yhdessä. OPPIVA -verkosto on tuonut vuoden 2020 aikana näkyväksi suomalaista perusopetusta, mahdollistanut verkostossa toimijoiden kohtaamisia ja tukenut ammattilaisten osaamista koulutusten kautta.

 

Mitä ihmettä siellä peruskoulussa oikein tapahtuu?

Jos ammattilaisena omaa tietoutta on tarve aika-ajoin päivittää, yhtä tärkeää se on mahdollistaa myös huoltajille ja kaikille koulusta kiinnostuneille. OPPIVA -verkosto käynnisti vuoden 2020 aikana Koulukoulu -verkkokurssin, jolla se halusi saattaa huomion nykypäivän kouluun ja mahdollistaa omien koulukokemusten peilaamisen tähän hetkeen.  Verkkokurssin avulla edistetään tietoutta peruskoulussa tapahtuvasta oppimisen uudistumisesta. Samalla lisätään myös jaettua ymmärrystä tämän päivän koulunkäynnistä.

 

Osaamisen kehittämistä verkoston voimin

Perusopetuksessa meneillään oleva oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudistus haastaa opettajia tarkastelemaan toteuttamaansa pedagogiikkaa ja tekemään toisin. OPPIVA -verkosto on osaltaan tukenut opettajien arviointiosaamista järjestämällä arvioinnin kouluttajakoulutusta. Tällä tavalla saadaan luotua valtakunnallinen arviointiosaajien verkosto tukemaan kunnissa ja kouluissa opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin ja kriteerien käyttöönottoa.

Vuoden 2020 aikana on tuettu koulutuksin myös päiväkodin ja koulun johtoa järjestämällä muutosvalmentaja -koulutusohjelmaa. Tavoitteena on kouluttaa ja valmentaa kokeneita kehittäjärehtoreita ja päiväkodin johtajia muutosvalmentajiksi tukemaan oppimisen muutosta omissa työympäristöissään. Myös syksyllä aloitettu koulutus viestintätaidoista antaa osaltaan eväitä johtaa yhteisöä osallistavalla tavalla.

 

Hyvän näkyväksi tekemistä

Mielestäni verkoston suola on vuoden 2020 aikana ollut jakaa kunnissa tehdyn työn aikaansaannoksia kaikille. OPPIVA -verkoston uutiskirje tuo näkyväksi niitä hienoja onnistumisia, joita kunnissa, päiväkodeissa ja kouluissa tehdään. Tietoisuus siitä, mitä kaikkea on saatu aikaiseksi, rohkaisee myös itseä viemään opetusta eteenpäin sanoen, ”hyvä tästä tulee”.

Hyvästä puheen ollen, OPPIVA -verkoston järjestämät avoimet tapahtumat vuosille 2020-2021 ovat mahdollisuus yhteisten oppimiskokemusten syntymiseen. Syksyllä järjestetyt hyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät avoimet tapahtumat ovat tuoneet ammattilaiset yhteen. Vuodenvaihteen jälkeen jatketaan tapahtumasarjaa digitalisaation ja pedagogiikan teemoilla. Tapahtumissa tuodaan näkyväksi kuntien kehittämistyön aikaansaannoksia. Neljän tapahtumasarjan toteuttajina ovat kahdeksan kuntaa OPPIVA -verkostosta.

 

Verkostoitumista ajankohtaisten asioiden äärelle

OPPIVA -verkosto kokoontui vuoden lopuksi yhteiseen kehittämispäivään kasvatuksen ja koulutuksen tulevien uudistusten äärelle. Kansallisen lapsistrategian ja oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu herättivät vilkasta keskustelua mahdollisten toimien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. On tärkeää saada ajantasaista tietoa tämän hetken valmisteilla olevista kansallisista muutoksista, sitä tärkeämpää jakaa vuorovaikutuksessa ajatuksia opetuksen järjestäjän ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Haasteena OPPIVA -verkoston kunnilla onkin, kuinka onnistua kaikkien lasten ja nuorten kohdalla tukemaan heitä peruskoulun käymisessä ja taitojen oppimisessa tulevaa elämää varten? Vastaus piilee hyvässä pedagogiikassa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Tässä onnistumisessa edesauttaa verkostomainen yhteistyö. Kiitos OPPIVA -verkoston kunnille, kollegoille ja yhteystyökumppaneille vuodesta 2020. On rikkautta oppia yhdessä!

 

Johanna Saastamoinen

opetuksen palvelupäällikkö

Lahden kaupunki

 

Johanna Saastamoinen

Johanna Saastamoinen

Opetuksen palvelupäällikkö, Lahden kaupunki