Kodin ja koulun yhteistyö uuden edessä

05.10.2020 | Blogi

Ekaluokkalaisten ensimmäinen odotettu koulupäivä oli alkamassa aurinkoisessa elokuun säässä aivan kuten aina ennenkin tähän aikaan vuodenkiertoa. Koulun piha-alueelle lapsiaan saattelevien vanhempien katseissa ja liikehdinnässä aisti erilaista jännittyneisyyttä, epävarmuutta ja pelkoa tulevia kouluviikkoja kohtaan kuin koskaan aikaisempina syksyinä. Edeltävien kuukausien hiljaiselo oman perheen kesken oli vaihtumassa täysin uuteen koululaisen lukujärjestyksen määrittämään rytmiin.

 

Yksi näistä dramaattisista käänteistä on ollut lähiopetuksen rajoittaminen ja opetuksen siirtä

Ennen kuulumattomia kysymyksiä sateli tiuhaan tahtiin: ”Voiko lapsen saattaa aamuisin koulun pihalle vai jättää koulun aidan taakse? Voiko vanhempi tulla mukaan luokkaan saakka? Selvitäänkö me?”

Ensikohtaaminen uusien vanhempien kanssa vahvistaa näkemystä, miten tärkeää kodin ja koulun yhteistyö on juuri nyt, uuden ajan edessä.

Toimivan yhteistyön pohjana luottamus

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu luottamukseen. Rehtorin tehtävänä on saada vanhemmat luottamaan koulun toimintaan, valmiisiin, ennalta laadittuihin suunnitelmiin ja koulun henkilökunnan osaamiseen. Kehittämisen syklin mukaisesti rehtori tarvitsee jatkuvaa dialogia yksittäisten huoltajien kanssa arvioidessaan koulun toimintaa lasten ja vanhempien näkökulmasta.

Vastine tämän syksyn aikana havaittuun vanhempien poikkeukselliseen ”tiedon ja kohtaamisen nälkään” on ollut rehtorin läsnäolo ja koulun pihalla vanhempien ja lasten kanssa vaihdetut aamutervehdykset. Fyysisten kontaktien välttämiseen liittyvät ohjeistukset ovat vaikuttaneet lyhyessä ajassa voimakkaasti koulun toimintakulttuuriin. Ne ovat romuttaneet positiivisesta pedagogiikasta omaksuttua välitöntä ja läheistä vuorovaikutusta korostavaa käyttäytymismallia. Ei siis ihme, että toistuvat hokemat riittävistä turvaväleistä hämmentävät oppilaita, muuttuneet toimintatavat ja kahvihuoneen etäkohtaamiset ja -kokoukset askarruttavat myös työntekijöitä. 

Uusista toimintatavoista positiivista palautetta

Suomen Vanhempainliiton video ”Koti ja koulu yhdessä – Hyvä ja turvallinen arki lapselle” kannustaa etsimään rohkeasti uusia tapoja tehdä yhteistyötä perinteisten vanhempainiltojen, sähköisten reissuvihkojen ja talkoiden sijaan. Vanhemmille ja opettajille tehtyjen kyselyjen mukaan perinteisten vanhempainiltojen tilalle kaivataan toiminnallisia tapahtumia. Tänä syksynä vanhempainillat ovat siirtyneet sisätiloista ulos. Koulujen pihoilla, puistoissa ja metsälaavuilla toteutetut koko perheen yhteiset illat ovat keränneet kiitosta ja osallistumisprosentti on ollut erittäin hyvä

Perinteisesti Kodin ja koulun päivää vietetään syyskuun viimeisenä perjantaina tai muuna koululle sopivana ajankohtana. Tänä vuonna on mahdollista, että koulut joutuvat siirtämään tapahtumaa tai suunnittelemaan sen uudella tavalla viranomaisohjeita noudattaen. Rehtorin aamukahvit huoltajien kanssa järjestetään tänä vuonna todennäköisesti virtuaalisena tapahtumana, oman aamukahvikupin äärellä. Myös huoltajista koostuva, vanhempien vapaamuotoinen keskusteleva foorumi, vanhempainraati, ja rehtorin kyselytunnit huoltajille järjestetään tarvittaessa sähköisten välineiden kautta kuluvan lukuvuoden aikana.

Koulukoulu-verkkokurssi valottaa peruskoulun arkea vanhemmille

Koronapandemian myötä huoltajat tekivät viime keväänä tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa lastensa etäopetuksen hyväksi. Kuluvan lukuvuoden merkittävin tuki kodin ja koulun yhteistyöhön on peruskoulun huoltajille suunnattu Koulukoulu-verkkokurssi (koulukoulu.fi), joka on maksuton, älypuhelimella tai tietokoneella tehtävä lyhytverkkokurssi. Se antaa tietoa mm. peruskoulun toimintatavoista, oppimiskäsityksestä ja arvopohjasta. Huoltajien on entistä helpompaa tukea lapsiaan koulutyössä, kun he saavat päivitettyä tietoa opetussuunnitelman sisällöstä, joihin koulun ja opettajien pedagogiikka perustuu.

Huoltajat saavat tiedon Koulukoulu-verkkokurssista kaikkein tehokkaimmin oman koulun viestinnän kautta. Kouluille suunnatun selkeän materiaalipaketin avulla on helppoa houkutella mahdollisimman moni huoltaja tutustumaan kurssiin esim. vanhempainiltojen infojen, rehtorin tiedotteiden ja opettajan viestien välityksellä. Myös Opetushallituksen ja Vanhempainliiton järjestämässä Maailman suurin vanhempainilta -tapahtumassa 12.11.2020 oppimista käsitellään Koulukoulun materiaalien ja tehtävien kautta.

 

 Verkkokurssi on Opetushallituksen rahoittama, ja sen on tuottanut Edita Publishingin Oy yhteistyössä Oppiva-verkoston kanssa.

 

Jokainen meistä voi osallistua sillan rakentamiseen kodin ja koulun välille.

 

Tuija Kainu
rehtori
Mäntykankaan koulu
Suomen Rehtorit ry:n hallituksen jäsen

 

 

 

Tuija Kainu

Tuija Kainu

rehtori Mäntykankaan koulu, Suomen Rehtorit ry:n hallituksen jäsen