Ilmianna opetusinnovaatio, oivaltava oppimisteko tai koulunne erityinen toimintatapa!

02.09.2020 | Uutiset

Korona-ajan seurauksena opetus ja koulunpito puhuttaa ja kiinnostaa kenties enemmän kuin koskaan. Viimeistään viime kevään myötä myös oppilaiden kotiväki otti koulunkäynnistä ennennäkemätöntä vastuuta, ja pääsivät raottamaan hieman paremmin lastensa koulunkäynnin arkea.

Nyt on loistava aika ja hyvä maaperä tehdä suomalaisen peruskoulun onnistumiset näkyviksi ja kuuluvuksi. Teetkö tai tekeekö kollegasi jotain erityisen hyvin? Missä asioissa olette saaneet onnistumisen kokemuksia opetuksessa viime aikoina? Mistä oppilaat saavat erityisen hyvin oppimisen iloa? Onko sinulla jokin pedagoginen ratkaisu tai malli, jonka haluaisit kertoa kaikille? Tuleeko mieleesi kenties jokin kouluun tai opetukseen liittyvä myytti, ennakkoluulo tai sitkeässä oleva väärä käsitys, jonka haluaisit päästä rikkomaan?

Ilmianna oman koulun koulunpitoon liittyvät innovaatiot, oivaltavat pedagogiset ratkaisut, hyvät toimintakulttuurin perusteet tai positiiviset oppimis- ja opettamiskokemukset meille! Nostamme suomalaisen peruskoulun monipuolisia vahvuuksia näkyviksi kuvan, äänen ja tekstin avulla tästä syksystä alkaen.

 Tuodaan esille kaikkea sitä hienoa, mitä kentällä tapahtuu päivittäin!

Tee ilmiantosi tällä lomakkeella