SYVÄOPPIMISEN VIESTI LEVIÄÄ AALTOINA

18.03.2019 | Blogi

Kuukausi sitten Kokkolan ensimmäiset pilottikoulut ja -päiväkodit saivat NPDL-koulutusvaiheen päätökseen yhdessä Pohjois-Suomen verkoston kanssa. Parin vuoden mittainen sukellus syväoppimiseen on tuonut uutta intoa ja osaamista oppimisen uudistamiseen ja vienyt uudistuneen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista eteenpäin.

NPDL:n vahvuus on ennen kaikkea sen perusteellinen analyyttisyys, jonka pohjalta pystyy hyvin sanoittamaan syväoppimisen prosesseja ja systeemisen muutoksen tuloksia. Seuraavaksi katsomme, kuinka syväoppiminen kukoistaa kouluissa ja päiväkodeissa, ja sen pohjalta suunnittelemme seuraavaa paikallista aaltoa. Alueellinen verkosto on toiminut hyvin, ja siinä mukana olleet opetusalan ammattilaiset ovat saaneet toisiltaan vertaistukea, rohkeutta ja voimaa uudistamiseen.

PITKÄJÄNTEISTÄ KEHITTÄMISTÄ JA SYVÄLLISTÄ YMMÄRRYSTÄ

NPDL tuli maahamme jo muutama vuosi sitten, jolloin sen rantautumista tuki Oppimisen Pohjantähti -hanke. Hanke päättyi Suomi 100 -juhlavuonna, jonka jälkeen mukana olleiden kuntien ja kaupunkien opetustoimen johtajat halusivat, että verkostomainen työskentely saisi jatkoa. Siksi kesällä 2017 perustettiin 25 kunnan OPPIVA-yhteistyöverkosto, joka laajenee edelleen. Edelläkävijöinä ovat olleet suuret kaupungit, ja nyt mukaan on tullut pienempiä kaupunkeja ja kuntia. Pioneerien tehtävänä on ollut tehdä suomalainen sovellus NPDL-ideoista. Meidän myöhemmin mukaan liittyneiden on syytä kiittää hyvästä pohjatyöstä.

Nyt OPPIVA-verkoston toiminnalla on muoto ja rakenteet, ja toiminta on löytänyt paikkansa koulutuksen kentässä. Verkoston merkitys on tärkeä, koska se luo jatkuvuutta oppimisen ja suomalaisen koulun kehittämistyölle. Viime vuosina konsensus on ollut ajoittain kateissa koulutuspolitiikan päätöksenteossa. Tilalle on tullut ”pikavoittoihin” tähtäävää mikropolitiikkaa, jonka avulla mediassa voi käydä kampanjaa näkyvyydestä ja uudistamisen illuusiosta. Suomalaisen koulutuksen kehitystarinassa kuitenkin juuri konsensuksella on ollut suuri merkitys merkittävien ja pitkään vaikuttavien uudistusten toteuttamisessa.

Tärkeintä on kuitenkin nähdä se, miten syväoppiminen saa aikaan syvyyttä uudistuneiden opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa. NPDL-konteksti luo tiekartan siitä, miten hyvät ja perustellut tavoitteet saadaan toteutumaan yhteistyöllä. Eri-ikäiset oppijat ymmärtävät omaa oppimistaan syvällisemmin ja osaavat sanoittaa omaa oppimisen polkuaan – yksin ja yhdessä. Itselläni on suuria odotuksia juuri sen suhteen, että yhdessä oppiminen parantaa yhteistyötaitoja ja kehittää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa hyvinvointiimme koko eliniän ajan, ei vähiten työelämässä, ja vielä vanhuuden vuosinakin.

OPPIMISEN ILOA JA PEDAGOGISTA HYVINVOINTIA

Tarvitsemme motivaatiota uuden oppimiseen ja taitoa elää muuttuvassa maailmassa vastuullisina yhteiskunnan jäseninä koko elinikäisen koulutuspolun ajan. Kansainvälinen koulutuksen kehittämisohjelma NPDL kehittää tulevaisuustaitoja, samoin kuin suomalaisten opetussuunnitelmien perusteet. Juuri julkaistun artikkelin mukaan syväoppiminen edistää myös oppilaiden hyvinvointia, koska se vähentää oppimiseen liittyvää stressiä. Aktivoivat opetusmenetelmät, oman oppimisprosessin sanoittaminen ja yhdessä oppiminen vähentävät aivojen ”toksista stressiä”, koska ne lisäävät ryhmän yhteenkuuluvuuden- ja turvallisuudentunnetta oppimistilanteissa. Yhdessä oppiminen tuottaa pedagogista hyvinvointia, oppimisen iloa, joka on edellytys hyvälle oppimiselle.

Olen iloinen siitä, että kaupunkimme koulut ja päiväkodit ovat olleet kiinnostuneita syväoppimisesta ja ovat siihen paneutuneet. Uuden oppiminen on aina haaste myös opetuksen ammattilaisille. Uudistaminen edellyttää sitä, että pohdimme aikaisempia oletuksiamme hyvästä oppimisesta ja otamme uuden aallon rohkeasti vastaan. Päiväkotien lasten ja koulujen oppilaiden kannalta on tärkeää, että syväoppimisen aallot ulottuvat lähivuosina heidänkin luokseen kaikkialla Suomessa.

Peter Johnson

Peter Johnson

Sivistysjohtaja, OPPIVA-aktivisti